Otwarta nauka

To koncepcja, która obejmuje różne praktyki dzielenia się wynikami badań, zacieśniania współpracy naukowej, wymiany informacji z korzyścią dla nauki i społeczeństwa oraz otwierania procesu tworzenia i przekazywania wiedzy naukowej. 
Otwarta nauka to również odpowiedzialność wobec społeczeństwa zapewnia bowiem równy, szeroki dostęp do najnowszej, zweryfikowanej wiedzy.

OPEN ACCESS

otwarty dostęp do publikacji

DANE BADAWCZE

otwarty dostęp do danych, protokołów, oprogramowania, kodów źródłowych

KOMUNIKACJA NAUKOWA

dzielenie się efektami pracy badawczej

RODBUK

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich

kontakt

Biblioteka Główna AGH
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków,
tel. 12 617 32 21
otwartanauka@agh.edu.pl
logo BG AGH